|  منطقه صنعتی بومهن خ عسکری ک اردیبهشت پ 7
 |  info@sanatceram.ir
 |  02176231590
 

آسیا بالمیل

 
 
 
 
 

آسیا بالمیل 20 لیتر

  ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۰ ارديبهشت

آسیا بالمیل 40 لیتر

  ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۰ ارديبهشت

آسیا بالمیل 100 لیتر

  ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۰ ارديبهشت

 

آسیا بالمیل 200 لیتر

  ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۰ ارديبهشت

آسیا بالمیل 300 لیتر

  ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۰ ارديبهشت

آسیا بالمیل 500 لیتر

  ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۰ ارديبهشت

 

آسیا بالمیل 1000 لیتر

  ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۰ ارديبهشت

آسیا بالمیل 1500 لیتر

  ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۰ ارديبهشت

آسیا بالمیل 2000 لیتر

  ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۰ ارديبهشت

 
 

صنعت سرام مهر البرز

 
شرکت صنعت سرام مهر البرز در سال 1373 پایه گذاری شد. این شرکت با بهره مندی از اساتید دانشگاهی و همکاری متقابل و پیوسته با مراکز علمی و دانشگاهی کشور نخستین گام را در راستای توسعه و توانمندی کارگاه ها و آزمایشگاههای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی برداشته است

ارتباط با ما

 

  بومهن خ عسکری ک اردیبهشت پ 7

  98 21 7623 1590+

  info@sanatceram.ir