|  منطقه صنعتی بومهن خ عسکری ک اردیبهشت پ 7
 |  info@sanatceram.ir
 |  02176231590
 

کوره و خشک کن

 
 
 
 
 

کوره الکتریکی خانگی

  ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۶ تير

 

کوره گازی خانگی

  ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۶ تير

کوره الکتریکی صنعتی

  ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۶ تير

 

کوره گازی صنعتی

  ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۶ تير

 

کوره الکتریکی تیوپی

  ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۶ تير

کوره نمک مذاب

  ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۶ تير

کوره گازی ذوب

  ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۶ تير

 

خشک کن

  ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۶ تير

خشک کن واگنی

  ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۶ تير

 

صنعت سرام مهر البرز

 
شرکت صنعت سرام مهر البرز در سال 1373 پایه گذاری شد. این شرکت با بهره مندی از اساتید دانشگاهی و همکاری متقابل و پیوسته با مراکز علمی و دانشگاهی کشور نخستین گام را در راستای توسعه و توانمندی کارگاه ها و آزمایشگاههای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی برداشته است

ارتباط با ما

 

  بومهن خ عسکری ک اردیبهشت پ 7

  98 21 7623 1590+

  info@sanatceram.ir